Konsultföretag i HR branschen

HRM Solutions är ett konsultföretag i HR branschen. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster till företag och organisationer som under perioder är i behov av extern HR support. Våra tidigare uppdragsgivare inkluderar både svenska och utländska bolag. Läs mer om oss och våra tjänster på hrm solutions Om du har frågor eller funderingar, ring +46 722 216 750 eller skriv till info@hrmsolutions.se.

I många fall har mindre företag och organsationer varken råd eller behov av en fast HR funktion. Det är ofta mer kostnadseffektivt att hyra in support vid behov. Med vår HR Advisory Support kan chefer få råd och tips angående olika personalfrågor. Vi fungerar i dessa fall som en jourservice och hjälper till att finna lösningar till knepiga problem. Det kan röra sig om allt från individuella personalärenden till mer generella problem som rör arbetsvillkor med mera. HRM Solutions erbjuder även workshops.

HRM Solutions har dessutom utvecklat ett mentorsprogram. Detta riktar sig framför allt till HR personal som ställs inför nya problem. Ofta rör det sig om personer som nyligen befordrats och är i behov av stöd för att tackla nya typer av frågor. Våra mentorer hjälper adepten att utveckla sin egen profil inom HR området.Mentorsprogrammet inkluderar omkring 10 sammankomster under 1 års tid. Innan vi drar igång, har vi ett kostnadsfritt möte för att klargöra förväntningar och förutsättningar.

Med HRM Solutions får du kvalificerad expertis. Våra konsulter har lång erfarenhet av HR arbete från stora såval som små organisationer, och från både operativa och stragiska enheter. Besök oss idag på http://hrmsolutions.se/vara-tjanster/interim-management!

Comments are closed.