Tack vare omfattande forskning vet vi ganska mycket om de hälsorisker som övervikt

Tack vare omfattande forskning vet vi ganska mycket om de hälsorisker som övervikt och, i förlängning, fetma medför. Extra kilon ökar bland annat risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes, sömnrubbningar och vissa former av cancer. Studier visar även på tydliga samband mellan övervikt och olika former av psykisk ohälsa. Idag vet även en hel del om de komplicerade orsakssamband som leder till övervikt och fetma. Däremot har man inom den konventionella sjukvården inte tagit fram någon effektiv metod för att hjälpa människor uppnå en varaktig viktminskning och på så sätt öka deras livskvalitet.

Vi på Grace Wellness har under flera år arbetat med frågor kring viktkontroll och hälsa. Vår ambition är både att sprida information samt att även hjälpa till att ta fram hållbara lösningar. Övervikt är från en rent fysiologisk synvinkel resultatet av en alltför hög intag av energi (i form av mat och dryck) i relation till förbrukningen av energi (i form av fysisk aktivitet). För att tappa vikt måste man således göra justeringar både i kost och i motionsvanor. Den som försökt vet att detta ofta är svårt. Det är här kosttillskott kommer in i bilden. Grace Wellness har tagit fram en serie preparat som underlättar bättre viktkontroll genom att öka förbränningen av fett, dämpa aptiten samt stärka kroppens naturliga försvarsmekanismer.

Gå in på grace wellness.info och läs mer om våra produkter Reducer fettförbränning, Xantan och Bredspektrum Antioxidant. Inom kort kommer vi att introducera ett fjärde kosttillskott som vi kallar Multinutrient. På vår hemsida kan du dessutom anmäla dig till en 10-veckors kostnadsfri viktskola. Välkommen till Grace Wellness! genom att besöka gracewellness.nu